accounting and finance specialisti
MUSU KLIENTI
Financial data

Grāmatvedības uzskaite, pamatlīdzekļu uzskaite, algu maksājumu aprēķins

iTellFinance meeting

Finanšu analīze. Galveno rādītāju aprēķināšana.

iTellFinance. Area

iTellFinance.Area - Uzņēmuma finansiālā stāvokļa online uzraudzības sistēma.

GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITE

 

Tas ir grāmatvedības stūrakmens, tās galvenā funkcija, kas kontrolē biznesa dzīvotspēju.

 

Grāmatvedības uzskaite – vesela virkne darbību, laikietilpīgs un piņķerīgs process, kura rezultāts ir pilna informācija par kompāniju un tās stāvokli.

 

Uzņēmums IT & FINANCE piedāvā pilnus vai daļējus grāmatvedības pakalpojumus profesionālā līmenī. Mēs saprotam, ka mūsu darba kvalitāte – klienta biznesa stabilitātes garantija.

 

Šeit ir daži no galvenajiem aspektiem par labu grāmatvedības uzticēšanai mūsu kompānijai:

 

1. Primāro dokumentu apstrāde un sistematizācija.


Monotona, mehāniska, bet ļoti nepieciešama procedūra grāmatvedības uzskaitē. Būtībā, grāmatveža darbības algoritma sākums.

 

Pēc klienta vēlēšanās mēs varam diagnosticēt pašreizējo dokumentu pārvaldības stāvokli un veikt sistemātisku dokumentu apstrādi. Tas ir, veikt pilnu grāmatvedību visiem darījumiem saskaņā ar „Likuma par grāmatvedības uzskaiti” normām un noteikto kārtību.

 

2. Bankas un kases operāciju apstrāde un uzskaite.


Neatņemama grāmatvedības pakalpojumu sastāvdaļa, bez kuras nav iespējama visu uzņēmuma naudas līdzekļu plūsmas kontrole. Šis pakalpojums var būt īpaši noderīgs lieliem uzņēmumiem ar liela apjoma grāmatvedību.

 

3. Pamatlīdzekļu uzskaite un amortizācijas aprēķins.


Visas pamatiekārtas rūpnieciskās darbības laikā zaudē savu vērtību, tiek pakļautas nodilumam. To vērtība daļēji atgriežas īpašniekam-uzņēmumam amortizācijas maksājumu veidā, kas tiek norakstīti pie izdevumiem. Tādējādi amortizācijas aprēķins – neizbēgams un regulārs process. Mēs varam piemeklēt klientam atbilstošāko.

 

4. Atskaišu sagatavošana VID, Centrālajam statistikas birojam, Latvijas Bankai.


Atskaitīšanās valsts iestādēm ir obligāta visām juridiskām personām. Ir skaidri definētas atskaišu formas un iesniegšanas termiņi. Nododot atskaites mūsu ziņā, Jūs ietaupāt daudz laika un pūļu.

 

5. Pieņemšanas darbā, iekšējās pārvietošanas un personāla atlaišanas dokumentu sastādīšana.


Šis aspekts būtībā regulē personāla pārvietošanos uzņēmumā. Mēs izstrādājam pasūtītājam optimālu darba attiecību dokumentācijas veidu – formas dažādiem līgumiem, rīkojumiem utt.

 

6. Algu, atvaļinājumu, slimības lapu uzskaite.


Grāmatvedības segments, ko nedrīkst nenovērtēt, jo precizitāte un savlaicīgums šeit raksturo pašu darba devēju, ietverot ietekmi uz darbinieka darba kvalitāti. Nav profila darbība, tomēr svarīga. Mēs piedāvājam algas aprēķinu, slimības atvaļinājumu, kompensāciju, prēmiju uzskaiti, utt.

 

7. Grāmatvedības metožu izstrāde, ņemot vērā klienta īpatnības.


Laba grāmatvedības politika nodrošina veiksmīgu uzņēmuma izaugsmi. Tā ļauj izvairīties no nepareizas grāmatvedības un nodokļu risku rašanās.

 

Kā daļu no grāmatvedības metožu izstrādes, mūsu eksperti var izanalizēt uzņēmuma darbību, aprakstīt visus uzskaites etapus, koriģēt dokumentu apstrādes sistēmu – viss pēc klienta vēlēšanās.